• Kontakt Systor Vest kundesupport. Tlf +47 51 58 02 58. Email support@systorvest.no
 • Mobilnummer brukes for å godkjenne bestillingen
 • Brukerstedsavtalen signeres via BankID av leder med prokura eller signaturrett.
 • Brukerstedsavtalen signeres via BankID av leder med prokura eller signaturrett.
 • Navnet til deres hovedbankforbindelse benyttes til å bestille sertifikat.
 • Fakturatype
  Faktura på e-post
  EHF faktura
  Faktura i posten (Gebyr 49kr per brev)
  Organisasjonsnummer er EHF mottaker dersom du velger å motta faktura via EHF.
  • {{emp.name}}
  • {{tag.name}}
 • Dette er medlemsnr for RN kunder.
 • F.eks customer fra customer.kundesjekk.no
 • Tekst vises under Additional Information
 • F.eks www.customer.no
  • Norsk
  • Engelsk
  • {{prs.tCustomerCategory}}
  Priser lastes på nytt når du bytter avtale. Velger du en forhandleravtale blir kostnader inkludert på samlefaktura som sendes til forhandler.
  • {{activity.name}}
  • Norge
  • Sverige
  • Drift for KAR blir inkludert på neste faktura hvis verdi er over 0.
 • Fortsett
 • Vennligst kontroller at informasjonen er korrekt

  Firma:
  {{cus.tCompanyName}}
  Organisasjonsnummer:
  {{cus.tOrgNumber}}
  Kontaktperson:
  {{cus.tContactName}}
  Telefon (kontaktperson):
  {{cus.tPhone}}
  Epost (kontaktperson):
  {{cus.tContactEmail}}
  Mobil (bestiller):
  {{cus.tGSM}}
  Epost (bestiller):
  {{cus.tEmail}}
  Hovedbankforbindelse:
  {{cus.tBank}}
  Mobil (leder med signaturrett):
  {{cus.tSignerMobile}}
  Epost (leder med signaturrett):
  {{cus.tSignerEmail}}
  Fakturatype:
  Faktura på e-postEHF faktura Faktura i posten (Gebyr 49kr per brev)
  E-post for elektronisk faktura :
  {{cus.tEmailInvoice}}
  Faktura merkes:
  {{cus.tInvoiceReference}}
  Merk:
  {{checkCode}}

 • Engangspassord

  Du skal nå ha mottatt et engangspassord på mobilnummeret du oppga. Oppgi dette i feltet under. • Endre Registrer • Registrering er fullført. Velkommen som ny kunde.